Begroting 2023

We hebben dit jaar nodig

Naaimachines:

Naailes, eten, huur zaal, transportkosten en leraar met een gratis naaimachine kosten voor 20 vrouwen per mnd €3240, kosten per jaar € 38.880 (kosten 1 naaimachine €100, )

waterpompen €1500 p.mnd per jaar €18000

eten en dekens uitdelen aan de daklozen €2 pp 500 personen p.mnd €1000 –
per jaar €12000

Lepra kolonie eten, verbandmiddelen en medicijnen €1000 p.mnd €12000 p.jr

 totaal € 75.880 alleen voor onze projecten reiskosten en huur kantoor ruimte voor de stichting niet meegerekend

Giften voor ons werk kun je overmaken naar:
bank rek stichting Doxa: NL35RABO 0147259878, Almere (tav project…….)

Al onze projecten lopen per maand gewoon door. De giften die er binnenkomen
worden besteed waar aan gegeven is,. Geeft u voor eten dan kopen we eten, geeft
u een naaimachine dan sparen we tot we er 10 kunnen geven, geeft u voor een
waterpomp dan plaatsen onze partners een waterpomp. 

 We geven altijd een terugkoppeling wat er we met u geld gedaan hebben, bv: foto’s
of video die terplaatsten gemaakt zijn. Dank u voor uw gift en vertrouwen.