Kinder tehuis

Holy Passion heeft in 2011 finacieel meegeholpen om een kinder tehuis te bouwen.

Bisschop Mohanty verzorgt ongeveer 160 wezen, door ze onder andere via het door New Day Ministries gebouwde weeshuis onderdak, voeding, kleding en onderwijs te geven,  in plaatst van: