Schoon Water

Red levens met schoon water en hygiëne

Drinkwater is een cruciale levensvoorwaarde voor de mens en staat aan de basis van een gezonde samenleving.

Schoon water is van cruciaal belang voor kwetsbare kinderen in extreme armoede. Het is één van de voorwaarden voor een gezonde, zelfvoorzienende en vitale economische samenleving. Om schoon drinkwater bereikbaar te maken voor mensen zijn eenvoudige installaties nodig, die een centrale bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en de groei van gemeenschappen. In kleine gemeenschappen is de impact van een waterinstallatie het grootst Kinderen in ontwikkelingslanden moeten vaak uren lopen naar een waterbron en daarna met een emmer water op hun hoofd dezelfde afstand weer teruglopen. Dat doen ze iedere dag, soms wel een paar keer.

Geef voor schoon drinkwater

elke maand 1 waterpomp plaatsen in een afgelegen dorp WIE HELPT?

Het werk van deze stichting wordt bevorderd door gulle donateurs zoals jij. Wij nodigen u uit om op welke manier dan ook met ons samen te werken.

Giften voor ons werk kun je overmaken naar:  bank rek stichting Doxa: NL35RABO 0147259878, Almere

Als er geen water is, is er onnodig lijden.

  • Bijna 1 miljard mensen hebben geen veilig drinkwater.
  • Elke 15 seconden sterft er een kind door gebrek aan schoon water.
  • Elk uur sterven 115 mensen aan ziekten die verband houden met slechte sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne en vervuild water.
  • Wereldwijd sterft 1 op de 5 kinderen voor de leeftijd van 5 jaar aan een watergerelateerde ziekte.
  • Kinderen lopen vaak kilometers per dag om vuil water te halen om te drinken.
  • Watergerelateerde ziekten doden elk jaar meer mensen dan oorlogen en conflicten.
  • In India sterven elk jaar bijna 2 miljoen kinderen voordat ze hun eerste verjaardag bereiken. 800.000 kinderen sterven elk jaar aan gemakkelijk vermijdbare ziekten zoals diarree.
  • Kinderen van meer dan 100 miljoen gezinnen leven thuis zonder stromend water.

Wist je dat de helft van ’s werelds ziekenhuisbedden gevuld is met mensen die lijden aan een watergerelateerde ziekte? In ontwikkelingslanden houdt ongeveer 80% van de ziekten verband met slechte water- en sanitaire voorzieningen. Wereldwijd is één op de vijf sterfgevallen onder de vijf jaar te wijten aan een watergerelateerde ziekte. Schoon en veilig water is essentieel voor een gezond leven.

De st Doxa plaatst met uw hulp waterpompen in afgelegen dorpen om te zorgen dat de gehele bevolking zuiver water op korte afstand kan halen. Dat grondwater is zuiver en helder en helpt mee de gezondheid van een heel dorp te waarborgen!

ons doel: elke maand 1 waterpomp te plaatsen kosten €1500,

reknr: st Doxa NL35 RABO 0147259878