Kom ook in actie!

Kom ook in actie!

vanaf 1998 hebben wij dezelfde drijfveer: ieder mens is waardevol en kostbaar, naar Gods beeld geschapen.

WE HEBBEN MENSEN ZOALS JIJ NODIG!

Geld dat wordt ingezameld via individuele fondsenwerving zal een ongelooflijk effect hebben op het leven van de kansarme.

Start zelf een inzamelings actie voor ons missiewerk met je kerk, je collega’s, je klas, je kookclub of bijvoorbeeld sportclub. Vertel vrienden, familie en uw kerk over de projecten van stichting Doxa. op deze manier maakt U een kleine bijdrage groot! 

We raden je aan het leuk te houden, dus we hebben een paar ideeën samengesteld die je een idee geven van wat werkt.

ONTBIJT / LUNCH / DINER / FILMAVOND

Dit is geweldig voor zakelijke doelgroepen. Je kunt een thema voor het evenement maken, heel creatief worden met specifieke fondsenwervende maatregelen, en het is een geweldige kans voor mensen om hun professionele en sociale netwerken te verbreden.

EEN UITVERKOOP HOUDEN
Dit kunnen ongewenste items zijn die u wilt weggooien, of het kan uw vaardigheden zijn om iets te gebruiken en te verkopen dat u heeft gemaakt of kunt leveren. Dit is een geweldige manier om collega’s erbij te betrekken, waar u uw middelen kunt bundelen en waarde kunt toevoegen aan uw activiteit!
 
GEZONDE CONCURRENTIE
Organiseer een autowasmarathon of sponsorconcert, bak cupcakes en verkoop ze in je kerk, of houd een talentenshow. Of wat dacht je ervan om je te laten sponsoren als je kilometers gaat steppen: niet alleen superleuk om met  je tiener- of jeugdgroep te doen maar ook nog eens goed voor je conditie! 
 
GEBRUIK CROWDFUNDING
Als uw fondsenwervingsactiviteit afhankelijk is van kleine individuele donaties, is het gebruik van een crowdfundingplatform een geweldige manier om uw effectiviteit te vergroten. Deel uw campagne met uw sociale medianetwerken (en wij doen hetzelfde met de onze!).
 
Stichting Doxa is afhankelijk van giften en schenkingen
Aleen samen maken we impact.

Wordt onze partner en maak deel uit van ons prachtige zendingwerk. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, niet alleen door ons maar vooral door de mensen  die we namens u  naailes en naaimachines geven, fietsen geven,  eten dat we uitdelen aan de aller armste die op straat leven, waterputten in afgelegen dorpen plaatsten. 

Giften voor ons werk kun je overmaken naar: bank rek stichting Doxa: NL35RABO 0147259878, Almere

Naast deze projecten zijn er ook kosten voor huisvesting, verzekering, kantoorkosten, drukwerk, reiskosten, uitbesteed werk. Om ons werk ongehinderd te kunnen blijven doen zijn uw giften van harte welkom en worden gebruikt waar ze het hardste nodig zijn.