Lepra

het gezicht v lepra

Samen verslaan we lepra voorgoed

Leprapatiënten en mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar. Zij hebben vaak geen toegang tot noodhulp. We ondersteunen met uw hulp elke maand een lepra kolonie waar 50 gezinnen wonen met eten, verbandmiddelen en medicijnen.

Elke dag krijgen 50 kinderen lepra

Lepra, ook wel melaatsheid, ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan. De veroorzakers zijn de bacteriën mycobaterium leprae en M. lepromatosis.

Hoe krijg je lepra

Je kan lepra krijgen door in contact te komen met een onbehandelde leprapatiënt. Vooral mensen met een slecht afweersysteem. De bacterie wordt waarschijnlijk door de lucht verspreid. Mensen met een goed afweersysteem lopen weinig risico.

Waar komt lepra voor

Lepra komt vooral voor in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Oorzaak: geen goede hygiëne en een minder goed afweersysteem. De landen waar het veel voorkomt: Bangladesh, Congo, Ethiopië, India, Mozambique, Myanmar, Nepal en Soedan.

Symptomen van lepra

Lepra begint met vlekken op de huid, die jeuken, tintelen of gevoelloos zijn. Delen van het lichaam raken verlamd, handen en voeten gevoelloos. Spieren verzwakken, oren, wangen en neus zwellen op, traanvochtproductie neemt toe of juist af. Wonden, infecties, verlammingen en weefselverlies leiden tot handicaps of blindheid. Niet iedereen krijgt alle symptomen. Lepra moet snel behandeld worden om de gevolgen te voorkomen.

Gevolgen van lepra

Mensen met lepra worden vaak verstoten uit angst voor besmetting, of omdat gedacht wordt dat het een straf van de goden is. Gevolg: geen diagnose, geen behandeling en daardoor krijgen zij handicaps. De gevolgen van de ziekte zijn groot. Mensen worden buitengesloten en vallen in extreme armoede. Leprapatiënten behoren tot de allerarmsten in de wereld, hebben een verminkende ziekte en worden nog zo vaak verstoten uit hun familie of dorp. Zij hebben de steun van u hard nodig!

Aantal besmettingen

Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft en miljoenen heeft getekend voor het leven.